Toestel informatie

PHILIPSEL3541

philipsel354100h.png

Informatie

Bandrecorder, werking onbekend.

Merk
PHILIPS