Project

Middengolfzendertje

Geïnspireerd door het middengolf zendertje van Pieter Vos met één ECC 85 buis welke gans de middengolf bereikt (520 – 1640 kHz). En mede door het feit dat de middengolf qua zenderkeuze stilaan aan het uitdoven is, was ik al een lange tijd van plan om eveneens zo een zendertje te bouwen. Zie artikel : http://www.gloeidraad.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artikel-am-ecc85

Daar ik opgegroeid ben met de buizenradio’s en dit al gans mijn leven mijn hobby is diende het eveneens een zendertje te zijn met uitsluitend onderdelen uit het buizen tijdperk.

In de eerste plaats ging ik op zoek in mijn reserveonderdelen, voor het chassis en de voeding was de keuze vlug gemaakt. Ik beschikte nog over een klein afzonderlijk voedingschassis van een grote buizenradio uit de zestiger jaren. De overbodige onderdelen werden verwijderd en ik hield enkel het chassis en de voedingstransformator met afvlakelco’s over. Een gepaste smoorspoel om het LC filter op te bouwen en een degelijke CV van twee maal 500 pF waren vlug gevonden. Verder vond ik nog een degelijk vertragingsmechanisme 1:3 met bijpassende draaiknop, dit om de CV bediening te vergemakkelijken.

Een nieuwe porseleinen Noval buisvoet met een degelijke EEC 85 was eveneens geen probleem. Evenals een audio transformator 7 à 10 k Ω primair en 5 à 7 Ω secundair was vlug gevonden.

Bleef over de gepaste spoelen…. Al jaren beschik ik over twee authentieke Mµ-core spoelen 402 N van AMROH, deze zouden ooit wel eens van pas komen. Na contact nemen met Pieter in verband met het gebruik van deze spoelen in het zendertje en de bevestiging van Pieter dat dit perfect mogelijk is, was de keuze vlug gemaakt en de twee spoelen kregen hun nieuwe bestemming.

In eerste instantie paste ik met de richtlijnen van Pieter het oorspronkelijke schema aan met de twee mµ-core spoelen + voedingsgedeelte en daarna kon ik aan de slag.

Schema

Het chassis voorzag ik langs één kant van een pertinax voorfront, L 250 mm, H 150 mm, Dikte 7 mm. Hierop bevestigde ik alle bedieningsorganen en de noodzakelijke in / uitgangen.

Van het zendergedeelte; de twee 402 N spoelen samen met de ECC 85 en de CV plaatste ik zo kort mogelijk bij elkaar en zo ver mogelijk van het voedingsgedeelte. Dit om reden van de HF bedrading zo kort mogelijk uit te voeren en de storende 50 Hz er uit te houden.

Vooraleer beide mµ-core spoelen te monteren diende ik deze welk in de modulator kring is opgenomen op aanraden van Pieter een nieuwe koppelwikkeling aan te brengen, daar de isolatie tussen beide oorspronkelijke wikkelingen te zwak is. Ik bracht dus bovenop de spoel een goed geïsoleerde nieuwe wikkeling aan

Nieuwe koppelwikkeling

Vervolgens werd alles terug netjes dicht gemaakt en konden beide spoelen op het chassis. Nu kon ik overgaan tot de bedrading van het geheel, en alle noodzakelijke weerstanden en condensatoren plaatsen. Neemt wel de nodige tijd in beslag als je alles netjes wilt uitvoeren, maar ja dat is nu eenmaal het leuke aan onze hobby!

Na vele uren knutselwerk was het zendertje opgebouwd en het resultaat mocht gezien zijn.

Hierbij enkele foto’s van het zendertje

Vooraanzicht Zender

Zijaanzicht

Zijaanzicht Rechts

Bovenaanzicht

Onderaanzicht

Onderaanzicht bedrading

Draaggolf 512Khz

Draaggolf 1616Khz

Modulatie

Het zendbereik: Toestel werkt binnenshuis zeer goed, dit met een antennedraadje van 1 m lengte en met aangesloten aarding. Zonder aarding is de prestatie duidelijk minder.
Gans het huis door is op deze wijze goede ontvangst te verkrijgen.

In een straal van 25 m. rondom het huis is het signaal nog hoorbaar, maar veel zwakker. Dit heb ik getest vanuit mijn Volks Wagen Kever waarin nog een ouderwetse radio-ontvanger met enkel AM insteekt. Deze Philips autoradio met triller heeft wel een goede auto antenne van 1m lengte.

Met een draagbare radio aangeslopen op het lichtnet via een lange verlengkabel had ik op 35m buitenshuis nog perfecte ontvangst. Wijst er op dat het radiosignaal via het net doorgegeven wordt?