Toestel informatie

PHILIPSGM2882

philips2882.png

Informatie

Meetzender voor afregelen AM radio's.

Merk
PHILIPS
Type
GM2882