Toestel informatie

PHILIPSBX370 U

philipsbx370u.png

Informatie

Toestel nog na te zien, achterwand en zijknoppen ontbreken

Merk
PHILIPS